" />

Udruzenje Roma EURO ROM Tuzla

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Pocetna arrow Novosti arrow Odobrene stipendije za 99 romskih učenika srednjih škola

Blic Novosti

Postovani posjetioci u toku je KONKURS za dodjelu stipendija ucenicima romske nacionalne manjine koji su redovno upisani u srednje skole na podrucju Tuzlanskog kantona u skolskoj 2017/18 godini.

U okviru Projekta „Podrska Romima, ucenicima srednjih skola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo“ koji se realizuje trecu godinu,a koji finansira i tehnicki podrzava Romski obrazovni fond (REF) a implementira Udruzenje Roma “Euro Rom” (u daljem tekstu: Udruzenje) objavljuju konkurs za dodjelu stipendija ucenicima romske nacionalne manjine koji redovno pohađaju trogodisnju ili cetvorogodisnju srednju skolu u skolskoj 2017/18 godini na podrucju Tuzlanskog kantona. Vise podataka o aktuelnom konkursu mozete pronaci na sljedecem linku: Konkurs 2017 .

 
Odobrene stipendije za 99 romskih učenika srednjih škola PDF Ispis E-mail
Amra Caskic   
Četvrtak, 21 Septembar 2017

 

 U okviru Projekta „Podrška Romima, ucenicima srednjih škola

 

 kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo“ koji finansira i

 

tehnicki podrzava Romski obrazovni fond (REF)

 

a koji implementira Udruzenje Roma “Euro Rom”,

 

dana 19.09.2017. godine u Tuzli odrzan je

 

sastanak Komisije za odabir korisnika stipendija

 

kandidata prijavljenih na konkurs za dodjelu stipendija

 

učenicima romske nacionalne manjine koji redovno

 

pohadjaju trogodisnju ili cetverogodisnju srednju skolu

 

u skolskoj 2017/18 godini na podrucju Tuzlanskog kantona.

 

 

 

 

     Redni broj kandidata

Prezime

Ime

Originalna prijava za dodjelu stipendije za učenike romske nacionalne manjine srednjih škola

Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, drugi, treći ili četvrti razred školske 2017/18 godine kao redovan učenik

Ovjerena fotokopija svjedočanstva o završenom prethodnom razredu  

Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik druge stipendije

Ovjerena izjava roditelja/staratelja ili korisnika stipendije da je pripadnik romske nacionalne manjine

Оriginal ili fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine učenika

Uspjeh bodovi

Vladanje bodovi

Ukupno

1.          

Jagić

Gorana

da

da

 

da

 

 

10

5

15

2.          

Suljić

Ramajana

da

da

 

da

 

 

10

5

15

3.          

Muratović

Kasim

da

da

 

da

 

 

10

5

15

4.          

Tarik

Mujanović

da

da

 

da

 

 

10

5

15

5.          

Softić

Adis

da

da

da

da

da

da

10

5

15

6.          

Hasanović

Indira

da

da

da

da

da

da

10

5

15

7.          

Suljić

Sandra

da

da

da

da

da

da

10

5

15

8.          

Krešić

Marina

da

da

ne

da

da

da

10

5

15

9.          

Jusić

Elvisa

da

da

 

da

 

 

8

5

13

10.       

Osmanović

Selma

da

da

 

da

 

 

8

5

13

11.       

Selmanović

Mirsada

da

da

 

da

 

 

8

5

13

12.       

Biberovic

Mirnes

da

da

 

ne

 

 

8

5

13

13.       

Muratović

Esmeralda

da

da

 

da

 

 

8

5

13

14.       

Tahirović

Ismar

da

da

 

da

 

 

8

5

13

15.       

Muminović

Mevlija

da

da

 

da

 

 

8

5

13

16.       

Sejdinović

Mehmed

da

da

 

da

 

 

8

5

13

17.       

Šabanović

Adnan

da

da

 

da

 

 

8

5

13

18.       

Arnel

Tahirovic

da

da

 

da

 

 

8

5

13

19.       

Sabrina

Mehić

da

da

 

da

 

 

8

5

13

20.       

Smaila

Ramić

da

da

 

da

 

 

8

5

13

21.       

Dženita

Ramić

da

da

 

da

 

 

8

5

13

22.       

Beganović

Ajdin

da

da

da

da

da

da

8

5

13

23.       

Badžić

Alma

da

da

da

da

da

da

8

5

13

24.       

Begić

Amra

da

da

da

da

da

da

8

5

13

25.       

Hasan

Ribić

da

da

da

da

da

da

8

5

13

26.       

Mujić

Mirnes

da

da

da

da

da

da

8

5

13

27.       

Ramić

Vanesa

da

da

da

da

da

da

8

5

13

28.       

Ribić

Ishak

da

da

da

da

da

da

8

5

13

29.       

Mujić

Renato

da

da

da

da

da

da

8

5

13

30.       

Suljić

Silvija

da

da

da

da

da

da

8

5

13

31.       

Gušić

Ajla

da

da

da

da

da

da

8

5

13

32.       

Muratović

Amra

da

da

da

da

da

da

8

5

13

33.       

Huremkić

Mahir

da

da

 

da

 

 

6

5

11

34.       

Suljić

Amela

da

da

 

da

 

 

6

5

11

35.       

Suljić

Kenan

da

da

 

da

 

 

6

5

11

36.       

Zejnilović

Esmeralda

da

da

 

da

 

 

6

5

11

37.       

Husarkić

Fadila

da

da

 

da

 

 

8

3

11

38.       

Mujanović

Anel

da

da

 

da

 

 

6

5

11

39.       

Dedić

Ajla

da

da

 

da

 

 

6

5

11

40.       

Dedić

Mirnel

da

da

 

da

 

 

6

5

11

41.       

Dedić

Mirnela

da

da

 

da

 

 

6

5

11

42.       

Selmanović

Mirza

da

da

 

da

 

 

6

5

11

43.       

Mrsic

Maid

da

da

 

da

 

 

6

5

11

44.       

Milkunić

Irma

da

da

 

da

 

 

6

5

11

45.       

Ahmetović

Džef

da

da

 

da

 

 

6

5

11

46.       

Ahmetović

Soni

da

da

 

da

 

 

6

5

11

47.       

Šečić

Almedin

da

da

da

da

da

da

6

5

11

48.       

Tursunović

Tarik

da

da

da

da

da

da

6

5

11

49.       

Borogovac

Adin

da

da

da

da

da

da

6

5

11

50.       

Ibralić

Ermin

da

da

da

da

da

da

6

5

11

51.       

Tahirović

Admira

da

da

da

da

da

da

6

5

11

52.       

Čejvanović

Amra

da

da

da

da

da

da

6

5

11

53.       

Bećirović

Mirzet

da

da

da

da

da

da

6

5

11

54.       

Mehić

Nuraga

da

da

da

da

da

da

6

5

11

55.       

Kožarić

Aldin

da

da

da

da

da

da

6

5

11

56.       

Husić

Šejla

da

da

da

da

da

da

6

5

11

57.       

Mujić

Nevresa

da

da

da

da

da

da

6

5

11

58.       

Fehratovic

Dino

da

da

 

da

 

 

6

5

11

59.       

Mujić

Avdo

da

da

 

da

 

 

6

5

11

60.       

Mujić

Nermina

da

da

da

da

da

da

6

5

11

61.       

Suljić

Mehmedalija

da

da

da

da

da

da

6

5

11

62.       

Mehić

Ermin

da

da

da

da

da

da

6

5

11

63.       

Omerović

Adelisa

da

da

da

da

da

da

6

5

11

64.       

Omerović

Almedina

da

da

da

da

da

da

6

5

11

65.       

Muratović

Nesiba

da

da

da

da

da

da

6

5

11

66.       

Pindzic

Bakir

da

da

da

da

da

da

6

5

11

67.       

Handanović

Dino

da

da

da

da

da

da

6

5

11

68.       

Galić

Amar

da

da

 

da

 

 

6

5

11

69.       

Alić

Indira

da

da

da

ne

ne

ne

6

5

11

70.       

Ramić

Edin

da

da

 

da

 

 

6

4

10

71.       

Vantic

Tamara

da

da

 

da

 

 

6

4

10

72.       

Talić

Amel

da

da

da

da

da

da

6

4

10

73.       

Hamzic

Ishak

da

da

da

da

da

da

6

4

10

74.       

Hakić

Abdulsamed

da

da

 

da

 

 

6

4

10

75.       

Biberović

Esmira

da

da

 

da

 

 

6

4

10

76.       

Ahmetović

David

da

da

 

da

 

 

6

4

10

77.       

Devid

Rizvanović

da

da

 

da

 

 

6

4

10

78.       

Beganović

Elma

da

da

da

da

da

da

4

5

9

79.       

Osmanović

Fadil

da

da

da

da

da

da

4

5

9

80.       

Mehić

Dino

da

da

 

da

 

 

6

3

9

81.       

Mehić

Dinela

da

da

 

da

 

 

6

3

9

82.       

Osmanović

Muhamed

da

da

 

da

 

 

6

3

9

83.       

Mujić

Kristijan

da

ne

 

da

 

 

6

3

9

84.       

Čivić

Fahrudin

da

da

da

da

da

da

6

3

9

85.       

Tahirović

Benjamin

da

da

 

da

 

 

4

4

8

86.       

Šljivić

Munib

da

da

 

da

 

 

4

3

7

87.       

Mujić

Emir

da

da

 

da

 

 

4

3

7

88.       

Ahmetović

Jasmina

da

da

da

da

da

da

4

3

7

89.       

Ahmetović

Jasminka

da

da

da

da

da

da

4

3

7

90.       

Džekić

Nedžad

da

da

 

ne

 

 

4

2

6

91.       

Nurkic

Emir

da

da

 

da

 

 

4

2

6

92.       

Beganović

Adnan

da

da

da

da

da

da

4

2

6

93.       

Ramić

Zijad

da

da

 

da

 

 

4

2

6

94.       

Karić

Vahid

da

da

 

da

 

 

4

0

4

95.       

Biberović

Sabahudin

da

da

da

da

da

da

4

0

4

96.       

Musanović

Adnan

da

ne

ne

ne

ne

ne

0

0

0

97.       

Musanović

Ramiz

da

ne

ne

ne

ne

ne

0

0

0

98.       

Bojić

Jasmin

da

da

ne

ne

ne

ne

0

0

0

99.       

Bojić

Meldina

da

da

ne

ne

ne

ne

0

0

0


Svecano potpisivanje ugovora sa korisnicima odrzati ce se 03.10.2017. godine u prostorijama Udruzenja Roma „Euro Rom“, adresa: Bosne Srebrene bb, SKPC Mejdan, tribina A.
 
« Prethodna   Sljedeća »